Det er pengene gået til

 

Bedre diagnostik og behandling af kvinder med brystsmerter

Formålet med projektet er at udvikle bedre diagnosticering af småkarsygdom i kvinders hjerter. Samtidig undersøger projektet, om småkarsygdom har en betydning for prognosen hos kvinder med brystsmerter, som ikke har forsnævringer i kranspulsårerne.

Udvalgte resultater

Næsten 2.000 kvinder er blevet undersøgt, siden iPOWER-projektet startede i 2012. Projektet er stadig i gang, men allerede nu har det skabt nye måder at påvise småkarsygdom på, så flere kan blive undersøgt, og man har opdaget, at småkarsygdom kan hænge sammen med stivhed i hjertet og tegn på fibrosedannelse. Desuden har projektet vist, at næsten hver tredje kvinde der er ramt af brystsmerter uden at have forsnævringer i kranspulsårerne, har småkarsygdom.

I øjeblikket er forskerne bl.a. i gang med at afprøve forskellige behandlinger af brystsmerter som skyldes småkarsygdom.

Aborter og dødfødsler og risikoen for senere hjerte-kar-sygdom

Forskningsprojekt som undersøger sammenhængen mellem spontane aborter/dødfødsler og en øget risiko for bl.a. blodprop i hjertet og hjernen. Projektet fulgte 1.031.279 danske kvinder, der blev gravide i perioden 1977-2008.

Udvalgte resultater:

Forskningsprojektet påviste bl.a., at spontan abort er associeret med en forøget risiko for hjerte-kar-sygdomme. Kvinder med en spontan abort havde 10% forøget risiko for at udvikle hjerte-kar-sygdomme. Kvinder med mere end en spontan abort havde 10-20% forøget risiko for at udvikle en hjerte-kar-sygdom.

Kvinder der oplevede dødfødsler havde over dobbelt så stor risiko for at udvikle en blodprop i hjertet. Kvinder som oplevede dødfødsel havde ca. 74% større risiko for at udvikle en blodprop i hjernen.

Hormonbehandling i overgangsalderen og blodprop i hjertet

Projektet har undersøgt, om man er tvunget til at indstille hormonbehandling af kvinder i overgangsalderen, hvis de får en blodprop i hjertet.

Udvalgte resultater:

Forskerne bag studiet fandt ikke nogen ændret risiko for at få en ny blodtryk eller for at dø. Det blev dementeret, at kvinder nødvendigvis måtte stoppe hormonbehandling i tilfælde af en blodprop i hjertet. På den måde kan de undgå symptomerne på overgangsalderen i kombination med den stress, der er forbundet med en blodprop i hjertet.

Blodfortyndende medicin – Risiko for blødning ved behandling

Forskningsprojekt med fokus på at undersøge hvordan forskellige typer blodfortyndende medicin påvirker risikoen for at få blødning eller blodprop i hjertet. Projektet fulgte 40.812 patienter - indlagt med blodprop i hjertet i perioden 2000-2005.

Udvalgte resultater:

Blodfortyndende medicin forebygger risikoen for blodpropper, men øger samtidig risikoen for blødninger. Forskerne bag studiet fandt, at det kan være farligt at tage flere typer blodfortyndende medicin samtidig, da det kan øge risikoen for blødning yderligere. Hvis der er behov for at give flere blodfortyndende midler samtidig, bør risikoen for patienten altid vurderes individuelt.

Svangerskabsforgiftning og hjertesygdom

Forskningsprojekt, som har fulgt mere en 1 million danske kvinder der fødte et eller flere børn i perioden 1978-2012.

Udvalgte resultater:

Gravide som har oplevet komplikationer som svangerskabsforgiftning eller forhøjet blodtryk har dobbelt så stor risiko for at udvikle kardiomyopati, som er en forholdsvis sjælden hjertemuskelsygdom, hvor hjertemusklens struktur ændres, og funktionen nedsættes. Dette kan bl.a. føre til hjertesvigt og hjerterytmeforstyrrelser, der kan føre til hjertestop og pludselig hjertedød. Hvis sygdommen opdages i tide, er der gode behandlingsmuligheder, der kan forebygge udviklingen af sygdommen. Læger skal være ekstra opmærksom på kvinder der har symptomer der kan være tegn på hjertesygdom, hvis de tidligere har haft svangerskabsforgiftning.

gravid